Osnovna Škola Sonja Marinkovic

Sonja Marinkovic

Upis prvaka

Upis prvaka 2021/22.

Produženi boravak

U školi se ne uči samo iz knjiga, ovako se raste

Mi smo škola koja raste

Dobrodošlica - Nastava na maternjem jeziku - Mađarski jezik

Poštovani roditelji,

    U periodu od 22. marta do 28. maja biće dostupna aplikacija na sajtu Euprave za upis dece u prvi razred  pomoću koje ćete moći da izaberete termine za testiranje i istovremeni upis.
    Raspoloživi termini su svakog radnog dana u periodu od 09:00 do 12:00 časova.
    Molimo Vas da prilikom odabira termina vodite računa da za period od 2. aprila do 5. aprila, kao i za period od 30. aprila do 7. maja, ne birate termine jer tad škola zbog Uskršnjih raspusta neće raditi.
    Ukoliko roditelj ne želi da zakaže termin putem sajta eUprave, već se odluči da kontaktira školu, poslaće na mejl ossm.upisprvaka@gmail.com sledeće podatke: ime, prezime i jMBG deteta, prezime, ime i JMBG  jednog od roditelja , mejl i broj telefona roditelja. Nakon toga će biti zakazan termin za testiranje od strane ovlašćenog lica o čemu će roditelji putem mejla biti obavešteni.
    Roditelji prilikom upisa deteta ne podnose nijedan dokument u papirnom obliku – podaci iz matičnih knjiga rođenih, evidencije prebivališta i zdravstveno-informacionog sistema se pribavljaju po službenoj dužnosti, elektronskim putem. Izuzetno, ako je lekarski pregled obavljen kod privatnog lekara, biće potrebno da ga roditelj donese u školu.

                                                                                УПРАВА

ОШ „СОЊА МАРИНКОВИЋ“

 

Radi podrške školama u informisanju roditelja, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja dostavilo je, 16.03.2021. godine,  školi, dopis- Informaciju za roditelje i odgovarajuća uputstva u vezi sa uslugom eZakazivanje termina za upis i testiranje deteta u OŠ.

Informacija za roditelje u vezi sa eZakazivanjem termina za upis i testiranje  deteta u OŠ

I ove godine roditelji / drugi zakonski zastupnici koji su građani Republike Srbije mogu elektronskim putem da zakažu na Portalu eUprava termin za upis i testiranje deteta u osnovnu školu pokretanjem usluge eZakazivanje termina za upis i testiranje deteta u OŠ.
Potrebno je da:
-    Budete registrovan korisnik, odnosno imate kreiran nalog na državnom portalu za elektronsku identifikaciju eID.gov.rs
-    Pokrenete uslugu na Portalu eUprava (Usluge → Obrazovanje → eZakazivanje termina u OŠ)
-    Zakažete termin u školi kojoj Vaše dete teritorijalno pripada
Prilikom upisa nije potrebno da prilažete dokumenta, jer će ih škola pribaviti po službenoj dužnosti, i to:
-    Izvod iz matične knjige rođenih
-    Uverenje o prebivalištu
-    Uverenje o pohađanju pripremnog predškolskog programa
-    Potvrdu o obavljenom lekarskom pregledu – lekarsko uverenje*
* Izuzetak je samo lekarsko uverenje ukoliko ste pregled obavili kod privatnog lekara.
Napomena 1: Termin možete da otkažete 24 časa ranije. Ukoliko ne otkažete termin i ne dođete u zakazanom terminu u školu, sistem Vam neće dozvoliti da narednih 14 dana rezervišete novi termin za upis i testiranje deteta u osnovnu školu elektronskim putem. U tom slučaju, roditelji će morati direktno da se obrate školi i zakažu novi termin.
Napomena 2: Ukoliko imate dodatna pitanja i nedoumice u vezi sa zakazivanjem termina, obratite se kontakt centru na 011/73-505-57. Telefonska podrška dostupna je od 22. marta 2021. godine i tokom trajanja upisa u osnovne škole svakog radnog dana od 7.30 do 15.30 časova.

 

Priprema dece za polazak u školu

Škola koja daje šansu

Posutpci opismenjavanja

Interaktivne metode

Projektna nastava, tematsko planiranje i dan otvorenih vrata škole

Takmičenja

Izleti i posete

YouTube
Korak po korak
Obrazovanje za sve
Blog button