Osnovna Škola Sonja Marinkovic

Sonja Marinkovic

ZAPOSLENI

RASPORED STAREŠINSTVA RAZREDNE NASTAVE

I1 – GLIGORIJEVIĆ PETRA, nastavnik razredne nastva;

I2 – PARIPOVIĆ SONJA, nastavnik razredne nastave;

I3 – GRLICA DRAGANA, nastavnik razredne nastave;

I4 – NEVENA BALOŠ, nastavnik razredne nastave;

I5 – GUBAČKO DIJANA, nastavnik razredne nastave;

I6 – JANKO ILONA, nastavnik razredne nastave.

 

II1 – MASNIKOSA BILJANA, nastavnik razredne nastave;

II2 – ŽIVANOV MIODRAG, nastavnik razredne nastave;

II3 – GROŠKO IVANA, nastavnik razredne nastave ;

II4 – ILIĆ LEPOSAVA, nastavnik razredne nastave;

II5 – SUBIĆ JELENA, nastavnik razredne nastave;

II6 – VINKLER ČILA, nastavnik razredne nastave.

 

III1 – DAVIDOVIĆ ANDRIJANA, nastavnik razredne nastave;

III2 – ČABRILO LIDIJA, nastavnik razredne nastave;

III3 – PETROVIĆ KORNELIJA, nastavnik razredne nastave;

III4 – TODOROVIĆ TATJANA, nastavnik razredne nastave;

IiI5 – ĆIRIĆ ALEKSANDRA, nastavnik razredne nastave;

IiI6 – PUŠKAŠ ŠAMU ŽUŽANA, nastavnik razredne nastave.

 

IV1 – KOVAČEVIĆ ZORICA, nastavnik razredne nastave;

IV2 – LAZIĆ BRANKA, nastavnik razredne nastave;

IV3 – MALEŠEVIĆ NEVENA, nastavnik razredne nastave;

IV4 – ĐURIČIĆ TATJANA, nastavnik razredne nastave;

IV5 – FARKAŠ ERIKA, nastavnik razredne nastave.

 

RASPORED STAREŠINSTVA PREDMETNE NASTAVE

V1 – GRBIĆ MILICA, nastavnik fizičkog i zdravstvenog vaspitanja;

V2 – MIRJANA MIŠIĆ, nastavnik engleskg jezika;

V3 – DRAGANA MIJATOV, nastavnik tehnike i tehnologije;

V4 – ČUBRILO PETAR, nastavnik geografije i pomoćnik direktora;

V5 – JELINIĆ OLJA, nastavnik muzičke kulture;

V6 –  HORVATOVIĆ DANIJELA, nastavnik bilogije.

 

VI1 – VARGA ESTER, nastavnik fizike;

VI2 – ŠIBAV JUGANA, nastavnik tehnike i tehnologije;

VI3 – FILIPOVIĆ SAŠA, nastavnik fizičkog i zdravstvenog vaspitanja;

VI4 – PAJIĆ ALEKSANDRA, nastavnik biologije.

 

VII1 – VELEČKOVIĆ BOJANA, nastavnik matematike;

VII2 – DOBANOVAČKI STANISLAVA, nastavnik matematike;

VII3 – ĆOSIĆ SRĐAN, nastavnik srpskog jezika;

VII4 – NINKOV VESELINOVIĆ TIJANA, nastavnik geografije;

VII5 – TAKAČ DANIJEL, nastavnik fizičkog i zdravstvenog vaspitanja.

 

VIII1 – IVANOVIĆ JOVANA, nastavnik nemačkog jezika;

VIII2 – GRUJIN MILAN, nastavnik matematike;

VIII– JERINIĆ BORISLAV, nastavnik geografije;

VIII4 – MINČIĆ BRANISLAV, nastavnik srpskog jezika;

VIII– ZARIĆ TATJANA, nastavnik engleskog jezika;

VIII–  REKECKI ANGELA, nastavnik mađarskog jezika.

 

SPISAK NASTAVNOG OSOBLJA

Razredna nastava

Baloš Nevena, Razredna nastava

Gligorijević Petra, Razredna nastava

Grlica Dragana, Razredna nastava

Groško Ivana, Razredna nastava

Gubačko Dijana, Razredna nastava

Davidović Andrijana, Razredna nastava

Đuričić Tatjana, Razredna nastava

Živanov Miodrag, Razredna nastava

Ilić Leposava, Razredna nastava

Janko Ilona, Razredna nastava

Kovačević Zorica, Razredna nastava

Lazić Branka, Razredna nastava

Malešević Nevena, Razredna nastava

Masnikosa Biljana, Razredna nastava

Paripović Sonja, Razredna nastava

Petrović Kornelija, Razredna nastava

Puškaš Šamu Žužana, Razredna nastava

Subić Jelena, Razredna nastava

Todorović Tatjana, Razredna nastava

Ćirić Aleksandra, Razredna nastava

Farkaš Erika, Razredna nastava

Čabrilo Lidija, Razredna nastava

Predmetna nastava

Pajić Aleksandra, Biologija

Parabucki Olivera, Biologija

Horvatović Danijela, Biologija

Varga Monika, Geografija

Jerinić Borislav , Geografija

Ninkov Veselinović Tijana, Geografija

Čubrilo Petar, Geografija

XXX, Engleski jezik

Đokić Anica, Engleski jezik

Zarić Tatjana, Engleski jezik

Mišić Mirjana, Engleski jezik

XXX, Engleski jezik

Čaki Beata, Engleski jezik

Avramović Jelena, Informatika i računastvo

Petrović Srba, Informatika i računastvo

Arđelan Šrak Edit, Istorija

Đukić Dana, Istorija

Mršulja Nikola, Istorija

Gut Snežana, Likovna kultura

Radin Krstinja, Likovna kultura

Rekecki Angela, Mađarski jezik

Dobanovački Stanislava, Matematika

Milisavljević Olivija, Matematika

Đukić Dušica, Matematika

Velečković Bojana, Matematika

Jelinić Olja, Muzička kultura

Mađar Irena, Muzička kultura

Zubović Latinka, Srpski jezik

Miljević Marija, Srpski jezik

Minčić Branislav, Srpski jezik

Rakić Smiljana, Srpski jezik

Ćosić Srđan, Srpski jezik

Dondur Tatjana, Srpski jezik, Srpski jezik kao nematernji

Teodosijević Vesna, Srpski jezik kao nematernji

Borovina Radmila, Tehnika i tehnologija/ Tehničko  i informatičko obrazovanje 

Šibav Jugana, Tehnika i tehnologija/ Tehničko i informatičko obrazovanje

Supić Zoran, Tehnika i tehnologija/tehničko i informatičko obrazovanje

Mijatov Dragana, Tehnika i tehnologija/tehničko i informatičko obrazovanje

Varga Ester, Fizika

Mihajlov Nataša, Fizika

Radić Marija, Fizika

Grbić Milica, Fizičko i zdravstveno vaspitanje

Takač Danijel, Fizičko i zdravstveno vaspitanje

Filipović Saša, Fizičko i zdravstveno vaspitanje

Babić Marijana, Hemija

Velimirović Sonja , Hemija

Mihajlov Nataša, Hemija

Drugi izborni jezik

Gavrilović Milorad, Nemački jezik

Ivanović Jovana, Nemački jezik

Nemet Andrea, Nemački jezik

Alimpić Sofija, Francuski jezik

Stojanov Senka, Francuski jezik

Izborna nastava

Vukčević Tatjana, Verska nastava - pravoslavni  katehizis

XXX, Katolički vjeronauk

Miljević Marija, Građansko vaspitanje

Miražić Nemet Dragica, Građansko vaspitanje

Čubrilo Petar, Građansko vaspitanje

 

Rekecki Angela, mađarski jezik sa elementima nacionalne kulture

Jelinić Olja, Hor i orkestar

Ćosić Srđan, Šah

Čubrilo Petar, Šah

Čubrilo Petar, Čuvari prirode

Produženi boravak

Despić Marija, Produženi boravak

Milošević Suzana, Produženi boravak

Patarica Horvat Ana, Produženi boravak

Radonjić Olivera, Produženi boravak

NENASTAVNO OSOBLJE

Davidović Branislav, Direktor škole
Čubrilo Petar, Pomoćnik direktora
Surdučki Tatjana, Pedagoškinja
Vujović Sibina, Psihološkinja
Miražić Nemet Dragica, Psihološkinja
Viktorović Leposava, Sekretar škole
Maletin Marina, Šef računovodstva
Carević Dragica, Administrativni radnik
Popov Čanak Dragana, Bibliotekarka
Majstorović Veljko, Školski majstor
Zec Ljiljana, Kuvarica
Dragičević Dinka, Servirka
Salma Robert, Spremač
Kovačev Desanka, Spremačica
Tešić Radojka, Spremačica
Tepić Ljubinka, Spremačica
Kuzmančev Sonja, Spremačica
Salma Vojislava, Spremačica
Hreščak Mirjana, Spremačica
Čuturilov Radojka, Spremačica

 

YouTube
Korak po korak
Obrazovanje za sve
Blog button