Osnovna Škola Sonja Marinkovic

Sonja Marinkovic

Javne nabavke

 

PRAVILNIK O JAVNIM NABAVKAMA

 

Javna nabavka male vrednosti br.05/2013– usluge - osiguranje učenika OŠ „Sonja Marinković“

Poziv za podnošenje ponuda za JNMV 05/2013- osiguranje učenika

Konkursna dokumentacija za JNMV 05/2013 osiguranje učenika

Greška u pozivu - Pitanja i odgovori

Greška u pozivu - Obaveštenje ponuđačima

Ispravljeni poziv za podnošenje ponuda za JNMV 05/2013- osiguranje učenika

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JNMV 05/2013-Osiguranje učenika

Javna nabavka male vrednosti br.04/2014

Poziv za podnošenje ponuda za JNMV 04/2014

Konkursna dokumentacija za JNMV 04/2014 - materijal za održavanje higijene

Javna nabavka male vrednosti br. 3/14– kancelarijski materijal

Poziv za podnošenje ponuda za JNMV 3/14- kancelarijski materijal

Konkursna dokumentacija za JNMV 3/14 - kancelarijski materijal

Odgovor - kancelarijski materijal

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JNMV 3/14

Javna nabavka male vrednosti br. 5/2014– osiguranje

Poziv za podnošenje ponuda za JNMV 05/2014- osiguranje

Konkursna dokumentacija za JNMV 05/2014 - osiguranje

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku male vrednosti JNMV 5/2014 - usluge -osiguranje

Javna nabavka male vrednosti br. 6/2014–dobra - hrana i piće za školsku kuhinju

Poziv za podnošenje ponuda za JNMV 6/2014- hrana i piće za školsku kuhinju

Konkursna dokumentacija za JNMV 6/2014 - hrana i piće za školsku kuhinju

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku male vrednosti JNMV 6/2014 - partija 1

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku male vrednosti JNMV 6/2014 - partija 3

Javna nabavka male vrednosti br. 7/2014–dobra - hrana i piće za školsku kuhinju

Odluka o pokretanju postupka za nabavku dobara - hrana i piće za školsku kuhinju

Poziv za podnošenje ponuda za JNMV 7/2014- hrana i piće za školsku kuhinju

Konkursna dokumentacija za JNMV 7/2014 - hrana i piće za školsku kuhinju

Rešenje o određivanju službenika za sprovođenje JNMV 7/2014

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku male vrednosti JNMV 7/2014 - partija 1

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku male vrednosti JNMV 7/2014 - partija 2

Javna nabavka male vrednosti br. 1/2015– dobra - snabdevanje električnom energijom OŠ „Sonja Marinković“

Poziv za podnošenje ponuda za JNMV 1/2015- snabdevanje električnom energijom

Konkursna dokumentacija za JNMV 1/2015 - snabdevanje električnom energijom

Javna nabavka male vrednosti br. 2/2015– dobra - krečenje zidova i tavanica u učionicama, hodnicima i fiskulturnoj sali

Poziv za podnošenje ponuda za JNMV 2/2015- krečenje zidova i tavanica u učionicama, hodnicima i fiskulturnoj sali

Konkursna dokumentacija za JNMV 2/2015 - krečenje zidova i tavanica u učionicama, hodnicima i fiskulturnoj sali

Odgovor 1 - krečenje zidova i tavanica u učionicama, hodnicima i fiskulturnoj sali

Odgovor 2 - krečenje zidova i tavanica u učionicama, hodnicima i fiskulturnoj sali

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JNMV 2/2015 - krečenje zidova i tavanica u učionicama, hodnicima i fiskulturnoj sali

Javna nabavka male vrednosti br. 3/2015– osiguranje

Poziv za podnošenje ponuda za JNMV 3/2015- osiguranje

Konkursna dokumentacija za JNMV 3/2015 - osiguranje

Odgovor -osiguranje

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JNMV 3/2015 - osiguranje

Javna nabavka male vrednosti br. 4/2015– dobra - Kancelarijski materijal i materijal za obrazovanje

Poziv za podnošenje ponuda za JNMV 4/2015 - kancelarijski materijal i materijal za obrazovanje

Konkursna dokumentacija za JNMV 4/2015 - kancelarijski materijal i materijal za obrazovanje

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JNMV 4/2015 - kancelarijski materijal i materijal za obrazovanje

Javna nabavka male vrednosti br. 5/2015– dobra - Materijal za održavanje higijene

Poziv za podnošenje ponuda za JNMV 5/2015 - materijal za održavanje higijene

Konkursna dokumentacija za JNMV 5/2015 - materijal za održavanje higijene

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JNMV 5/2015 - materijal za održavanje higijene

Javna nabavka male vrednosti br. 6/2015– dobra - Hrana i piće za školsku kuhinju

Poziv za podnošenje ponuda za JNMV 6/2015 - hrana i piće za školsku kuhinju

Konkursna dokumentacija za JNMV 6/2015 -hrana i piće za školsku kuhinju

Javna nabavka male vrednosti br. 7/2015– dobra - Hrana i piće za školsku kuhinju

Poziv za podnošenje ponuda za JNMV 7/2015 - hrana i piće za školsku kuhinju

Konkursna dokumentacija za JNMV 7/2015 -hrana i piće za školsku kuhinju

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JNMV 7/2015 - hrana i piće za školsku kuhinju - partija 1- hleb i peciva

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JNMV 7/2015 - hrana i piće za školsku kuhinju - partija 2- meso i mesne prerađevine

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JNMV 7/2015 - hrana i piće za školsku kuhinju - partija 3- mleko i mlečni proizvodi

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JNMV 7/2015 - hrana i piće za školsku kuhinju - partija 4- ostali prehrambeni proizvodi

Javna nabavka male vrednosti br. 8/2015– dobra - Sređivanje školskog dvorišta, igrališta i ograde

Poziv za podnošenje ponuda za JNMV 8/2015 - sređivanje školskog dvorišta, igrališta i ograde

Konkursna dokumentacija za JNMV 8/2015 - sređivanje školskog dvorišta, igrališta i ograde

Odgovor 1 -sređivanje školskog dvorišta, igrališta i ograde

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda za JNMV 8/2015 - sređivanje školskog dvorišta, igrališta i ograde

Odlika o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JNMV 8/2015 - sređivanje školskog dvorišta, igrališta i ograde

Javna nabavka male vrednosti br. 1/2016 - dobra - Snabdevanje električnom energijom

Poziv za podnošenje ponuda za JNMV 1/2016 - snabdevanje električnom energijom

Konkursna dokumentacija za JNMV 1/2016 - snabdevanje električnom energijom

Odlika o dodeli ugovora

Javna nabavka male vrednosti br. 2/2016 - dobra - Kancelarijski materijal i materijal za obrazovanje

Poziv za podnošenje ponuda za JNMV 2/2016 - dobra - Kancelarijski materijal i materijal za obrazovanje

Konkursna dokumentacija za JNMV 2/2016 - dobra - Kancelarijski materijal i materijal za obrazovanje

Odlika o dodeli ugovora

Javna nabavka male vrednosti br. 3/2016 - dobra - Materijal za održavanje higijene

Poziv za podnošenje ponuda za JNMV 3/2016 - materijal za održavanje higijene

Konkursna dokumentacija za JNMV 3/2016 - materijal za održavanje higijene

Odlika o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JNMV 3/2016 - materijal za održavanje higijene

Javna nabavka male vrednosti br. 4/2016 - dobra - Hrana i piće za školsku kuhinju

Poziv za podnošenje ponuda za JNMV 4/2016 - hrana i piće za školsku kuhinju

Konkursna dokumentacija za JNMV 4/2016 - hrana i piće za školsku kuhinju

Odgovor 1 JNMV 4-2016 - hrana i piće za školsku kuhinju

Odgovor 2 JNMV 4-2016 - hrana i piće za školsku kuhinju​

Odluka o obustavi 1

Odluka o obustavi 2

Odluka o dodeli ugovora 1

Odluka o dodeli ugovora 2

Obaveštenje o obustavi postupka jabne nabavke I

Obaveštenje o obustavi postupka jabne nabavke II

Obavestenje o zaključenom ugovoru 4/2016 hleb i pecivo

Obavestenje o zaključenom ugovoru 4/2016 meso i mesne prerađevine

 

Javna nabavka male vrednosti br. 5/2016 - dobra - Namirnice, hrana i piće

Poziv za podnošenje ponuda za JNMV 5/2016 - namirnice, hrana i piće

Konkursna dokumentacija za JNMV 5/2016 - namirnice, hrana i piće

Odgovor 1 JNMV 5-2016 - namirnice, hrana i piće

Odluka o obustavi 1 JNMV 5/2016

Odluka o obustavi 2 JNMV 5/2016

Obaveštenje 1 JNMV 5/2016

Obaveštenje 2 JNMV 5/2016

Javna nabavka male vrednosti br. 6/2016 - dobra - Hrana i piće za školsku kuhinju

Poziv za podnošenje ponuda za JNMV 6/2016 - hrana i piće za školsku kuhinju

Konkursna dokumentacija za JNMV 6/2016 - hrana i piće za školsku kuhinju

Odluka o dodeli ugovora partija1

Odluka o dodeli ugovora partija 2

Obavestenje o zaključenom ugovoru 6/2016 partija 2

Javna nabavka radova br. 7/2016 - Investiciono održavanje na poboljšanju uslova korišćenja objekta (fasada,dvorište i krov)

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku radova br. 7/2016 - Investiciono održavanje na poboljšanju uslova korišćenja objekta (fasada,dvorište i krov)

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku radova br. 7/2016 - Investiciono održavanje na poboljšanju uslova korišćenja objekta (fasada,dvorište i krov)

Odgovor 1 za javnu nabavku radova br. 7/2016

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti br. 1/2017– dobra - Hrana i piće za školsku kuhinju

Poziv za podnošenje ponuda za JNMV 1/2017 - hrana i piće za školsku kuhinju

Konkursna dokumentacija za JNMV 1/2017 -hrana i piće za školsku kuhinju

Odgovor 1 JNMV 1/2017 -hrana i piće za školsku kuhinju

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma 1/2017

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti br. 2/2017 - dobra - Materijal za održavanje higijene

Poziv za podnošenje ponuda za JNMV 2/2017 - dobra - Materijal za održavanje higijene

Konkursna dokumentacija za JNMV 2/2017 - dobra - Materijal za održavanje higijene

Izmene i dopune konkursne dokumentacije JNMV 2/2017 - dobra - Materijal za odrzavanje higijene

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti br. 3/2017 - dobra - Kancelarijski materijal i materijal za obrazovanje

Poziv za podnošenje ponuda za JNMV 3/2017 - dobra - Materijal za obrazovanje

Konkursna dokumentacija za JNMV 3/2017 - dobra - Materijal za obrazovanje

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti br. 4/2017– dobra - snabdevanje električnom energijom OŠ „Sonja Marinković“

Poziv za podnošenje ponuda za JNMV 4/2017- snabdevanje električnom energijom

Konkursna dokumentacija za JNMV 4/2017 - snabdevanje električnom energijom

Obaveštenje o produženju roka za JNMV 4-2017 - snabdevanje električnom energijom

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2018. GODINU

 

Javna nabavka male vrednosti br. 1/2018 - dobra - Kancelarijski materijal i materijal za obrazovanje

Poziv za podnošenje ponuda za JNMV 1/2018 - dobra - Materijal za obrazovanje

Konkursna dokumentacija za JNMV 1/2018 - dobra - Materijal za obrazovanje

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti br. 2/2018– dobra - Osiguranje objekata i opreme od rizika delatnosti, zaposlenih i učenika

Konkursna dokumentacija za JNMV 2/2018 - dobra - Osiguranje objekata i opreme od rizika delatnosti, zaposlenih i učenika – JNMV 2/2018

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti br. 3/2018– dobra - Hrana za školsku kuhinju

Poziv za podnošenje ponuda za JNMV 3/2018 - hrana i za školsku kuhinju

Konkursna dokumentacija za JNMV 3/2018 -hrana za školsku kuhinju

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora

Javna nabavka male vrednosti br. 5/2018– dobra - Snabdevanje električnom energijom

Poziv za podnošenje ponuda za JNMV 5/2018 - dobra - Snabdevanje električnom energijom

Konkursna dokumentacija za JNMV 5/2018 - dobra - Snabdevanje električnom energijom

Odluka o dodeli ugovora 1 strana

Odluka o dodeli ugovora 2 strana

Odluka o dodeli ugovora 3 strana

Javna nabavka male vrednosti br. 1/2019 - dobra - Materijal za obrazovanje

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda-prijava

Konkursna dokumentacija 2

Poziv za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti br. 2/2019–dobra - hrana i piće za školsku kuhinju

Poziv za podnošenje ponuda za JNMV 2/2019 - hrana i piće za školsku kuhinju

Konkursna dokumentacija za JNMV 2/2019 -hrana i piće za školsku kuhinju

Odluka o dodeli okvirnog sporazuma

Javna nabavka male vrednosti 1/2019–dobra - osiguranje objekata i opreme od rizika delatnosti, zaposlenih i učenika

Poziv za podnošenje ponuda za JNMV 1/2019 - osiguranje objekata i opreme od rizika delatnosti, zaposlenih i učenika

Konkursna dokumentacija za JNMV 1/2019 - osiguranje objekata i opreme od rizika delatnosti, zaposlenih i učenika

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti br. 3/2019– dobra - Snabdevanje električnom energijom

Poziv za podnošenje ponuda za JNMV 3/2019 - dobra - Snabdevanje električnom energijom

Konkursna dokumentacija za JNMV 3/2019 - dobra - Snabdevanje električnom energijom

Odluka o dodeli ugovora

Javna nabavka male vrednosti br. 4/2019– dobra - Sredstva za higijenu

Poziv za podnošenje ponuda za JNMV 4/2019 - dobra - Sredstva za higijenu

Konkursna dokumentacija za JNMV 4/2019 - dobra - Sredstva za higijenu

Odluka o obustavi

Javna nabavka male vrednosti br. 6/2019– dobra - Sredstva za higijenu

Odluka o dodeli ugovora

Javna nabavka male vrednosti br. 4/2020– dobra - Snabdevanje električnom energijom

Poziv za podnošenje ponuda za JNMV 4/2020 - dobra - Snabdevanje električnom energijom

Konkursna dokumentacija za JNMV 4/2020 - dobra - Snabdevanje električnom energijom

Javna nabavka male vrednosti br. 1/2020– dobra - Hrana za školsku kuhinju

Poziv za podnošenje ponuda za JNMV 1/2020 - hrana i za školsku kuhinju

Konkursna dokumentacija za JNMV 1/2020 -hrana za školsku kuhinju

Odgovori na dodatne informacije /pojašnjenja za JNMV 01/2020

YouTube
Korak po korak
Obrazovanje za sve
Blog button