Osnovna Škola Sonja Marinkovic

Sonja Marinkovic

Istorijat škole

Osnovna škola »Sonja Marinković» osnovana je 30.09.1959. godine, a iste godine izdato je i Rešenje za izgradnju novog školskog objekta. U novom objektu nastava je počela 15. septembra 1960. godine. Međutim, arhivska građa koju posedujemo, ukazuje da ova škola ima mnogo dužu tradiciju, koja zalazi u daleku prošlost, sve do 1892. godine kada je na uglu Nemačke i Ljubljanske ulice osnovana četvorogodišnja škola «Mita Nešković». Ona je radila sve do 1941. godine, a za vreme okupacije je prerasla u osnovnu školu sa mađarskim nastavnim jezikom. Po oslobođenju, ona nastavlja sa radom sve do donošenja Zakona o obaveznom formiranju osmogodišnjih škola, kada se polako gubi i pripaja osnovnoj školi «Branko Radičević», da bi se pomenute 1959. godine opet osamostalila u sadašnju školu «Sonja Marinković». Svoj dvojezični karakter nastave, na srpskom i mađarskom nastavnom jeziku, škola dobija odmah sa ponovnim osnivanjem. Za postignute rezultate u nizu vaspitno-obrazovnih aktivnosti i saradnje sa društvenom sredinom, škola je dobijala niz priznanja, a među najznačajnijim je Oktobarska nagrada Novog Sada 1977. godine. Treba napomenuti da je ovo škola koja je među prvima u gradu osnovala pedagoško – psihološku službu.

Od osnivanja broj učenika i odeljenja se povećava u pojedinim periodima, a školsku 2011/2012. godinu počeli smo sa 44 odeljenja u koja je raspoređeno 956 učenika. Od 2010. godine škola je dograđena tako da je prešla na rad u dve smene. Za odvijanje nastave na raspolaganju su 22 učionica, od kojih je za kabinetsku nastavu predviđeno 13 učionica. Danas škola raspolaže sa 3.443,14 m2 i ali manjak prostora i dalje predstavlja određeni problem koji delimično utiče na kvalitet naročito održavanja časova fizičkog vaspitanja.

U cilju kvalitetnije i savremenije nastave i dalje se nameće potreba za proširenjem prostora. U tom cilju, već radimo na njenoj promeni, a istovremeno radimo i na promenama vezanim za rad u nastavi i usavršavanju nastavnog kadra.

YouTube
Korak po korak
Obrazovanje za sve
Blog button