Osnovna Škola Sonja Marinkovic

Sonja Marinkovic

Probni završni ispit

Probni završni ispit

- probni ispit je prilika da se učenici upoznaju sa redosledom koraka, obavezama i pravima u vezi sa završnim ispitom;
- na probnom ispitu učenici će imati priliku da na nepoznatim zadacima provere svoje znanje u određenoj oblasti predmeta;
- na probnom ispitu učenici će anonimno popunjavati upitnik;
- rezultati sa završnog ispita se ne pretvaraju u ocene učenika i ne služe za ocenjivanje učenika;
- rezultate sa završnog ispita nastavnici treba da koriste u planiranju aktivnosti za pripremanje učenika za završni ispit;
- učenici će u dva dana raditi tri testa 

YouTube
Korak po korak
Obrazovanje za sve
Blog button