Osnovna Škola Sonja Marinkovic

Sonja Marinkovic

Osnovna Škola Sonja Marinkovic

Završni ispit

O ZAVRŠNOM ISPITU

Završni ispit na kraju osnovne škole polažu svi učenici.

Završni ispit školske 2013/14.godine sastojaće se iz tri testa: srpski/maternji jezik, matematika i kombinovani test iz nauka (prirodne i društvene – fizika, hemija, biologija, istorija i geografija).

Završni ispit u svom finalnom modelu sastavljen je samo od nepoznatih zadataka.

Završni ispit ispituje stepen usvojenosti obrazovnih standarda za kraj osnovnog obrazovanja. Reč je o nacionalnim standardima. Dakle, prvi put se postignuća učenika proveravaju u odnosu na postavljene standarde.

Završni ispit prilagođen je učenicima sa smetnjama u razvoju.

Rezultati završnog ispita biće korišćeni za poboljšanje kvaliteta nastave i učenja na nivou pojedinačnih škola, opštine, okruga, školske uprave i na nacionalnom nivou.

Škole su dužne da organizuju pripremu učenika za polaganje završnog ispita.

Završni ispit ima funkciju svedočanstva o usvajanju temeljnih znanja, umenja i kompetencija tokom osnovnog obrazovanja i treba povratno da utiče na način učenja u toku celog osnovnog obrazovanja. Tri su funkcije završnog ispita:

a) Sertifikacija – Ispit služi za izdavanje diplome ili sertifikata kojim se potvrđuje da je učenik sa uspehom završio osnovno obrazovanje.

b) Selekcija kandidata – Završni ispit ulazi u broj poena s kojim učenici konkurišu prilikom upisa u srednje škole (od 100 poena 40 poena nosi uspeh na završnom ispitu a 60 uspeh iz pojedinih razreda).

c) Evaluacija sistema obrazovanja – Na osnovu rezultata koje učenici postignu dobiće se slika o tome kakav je kvalitet obrazovanja i kolike su razlike u obrazovnim postignućima između različitih grupa učenika (regionalne razlike, polne, urbano-ruralne itd). Takvi podaci omogući će nam da predložimo i preduzmemo mere kojima bismo poboljšali kvalitet obrazovnog sistem

U školama za talente poput Filološke i Matematičke gimnazije ili u umetničkim školama - učenici pored završnog ispita, polažu i prijemni ispit za proveru izuzetnih sposobnosti.

Završni ispit za učenike koji rade po IOP-u (individualni obrazovni plan):

Učenici sa smetnjama u razvoju i invaliditetom polažu završni ispit, u skladu sa njihovim motoričkim i čulnim mogućnostima, odnosno uslovima koje zahteva određena vrsta invaliditeta. Odluka o vrsti i načinima prilagođavanja za učenika treba da se donese na osnovu obrazloženog zahteva škole, sa odgovarajućom dokumentacijom i zajedničkim smernicama i preporukama o prilagođavanju.

U pripremi završnog ispita za decu sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, moguće su različite vrste prilagođavanja završnog ispita, koje obuhvataju: oslobađanje od ispita ili dela ispita koji učenik zbog vrste i stepena smetnje u razvoju ne može polagati; prilagođen ispitni materijal (Brajevo pismo, grafičko preoblikovanje); jezičko preoblikovanje ispita; prilagođavanje zadataka; različita pomagala; prilagođenu opremu; upotrebu posebne opreme; prostorno prilagođavanje; ispit van škole (u kući učenika, u nekoj drugoj ustanovi itd.); ispit u posebnom prostoru; produženo vreme za polaganje ispita; angažovanje ličnog asistenta, negovatelja itd

Bodovanje učenik - učenik po osnovu uspeha na završnom ispitu može da ostvari najviše 40 bodova, a po osnovu opšteg uspeha najviše 60 bodova.

Kada će završni ispit biti realizovan u punom obimu i šta to konkretno znači?

Zbog potrebe da se obrazovni sistem pripremi za uvođenje završnog ispita, promene se uvode postepeno. U narednih nekoliko godina postepeno će se povećavati broj nepoznatih zadataka, odnosno zadataka koje će učenici prvi put rešavati na testu, tako da na završnom ispitu za školsku 2013/2014. godinu neće biti zadataka koje su učenici koristili tokom pripreme za polaganje.

Sadržaj završnog ispita po programima za školsku 2011/2012, 2012/2013. i 2013/2014. godinu postepeno se menja do školske 2013/2014. godine, po obimu i strukturi, i to povećanjem broja predmeta koji se polažu i povećanjem broja nepoznatih ispitnih zadataka u testovima.

Učenici koji završni ispit polažu nakon završetka nastavne 2011/2012. godine, taj ispit polažu iz dva predmeta, i to iz srpskog, odnosno maternjeg jezika i matematike. Testovi će imati 25% potpuno poznatih zadataka, prethodno objavljenih u zbirci zadataka, 25% delimično poznatih zadataka, nastalih delimičnom izmenom zadataka koji su već objavljeni u zbirci zadataka i 50% zadataka čiji sadržaji i rešenja nisu sadržani u zbirci.

Završni ispit za učenike koji taj ispit polažu nakon završetka nastavne 2012/2013. godine sastojaće se od dva predmeta, i to iz srpskog, odnosno maternjeg jezika i matematike, a testovi završnog ispita imaće 25% delimično poznatih zadataka i 75% potpuno nepoznatih zadataka.

Učenici koji završe osmi razred u školskoj 2013/2014. godini polažu završni ispit testiranjem iz predmeta srpski jezik, odnosno maternji jezik, matematika i testiranjem kombinovanim testom iz nastavnih predmeta i to: istorije, geografije, biologije, fizike i hemije. Testovi završnog ispita sastavljeni su od nepoznatih zadataka.

Zastupljenost pojedinačnih predmeta u kombinovanom testu strukturirana je prema procentu zastupljenosti u nastavnom planu od petog do osmog razreda

Odnos zadataka osnovnog, srednjeg, tj. naprednog nivoa u testovima na završnom ispitu?

Polovina zadataka na testovima biće sa osnovnog nivoa, a druga polovina sa srednjeg i naprednog nivoa.

ŠTA TREBA ZNATI O ZAVRŠNOM ISPITU - PREZENTACIJA

YouTube
Korak po korak
Obrazovanje za sve
Blog button