Osnovna Škola Sonja Marinkovic

Sonja Marinkovic

Sekcije

SEKCIJA ENGLESKOG JEZIKA

Obuhvata učenike od I do VIII razreda, a sastaje se dva puta mesečno.

U okviru sekcije učenici se bave proslavljenjem praznika koji se obeležavaju kod nas i/ili u delovima sveta gde se govori engleski jezik, organizuju se jezičke igre, takmičenja, čitalački klub, debate, kvizovi, konkursi o uređenju prostora kabineta za engleski jezik, pričaju vicevi, pozorišne predstave.

Sekciju vode nastavnici engleskog jezika – Mirjana Mišić, Đokić Anica, Jovanka Gašić, Monika Juhas Vučić, Suzana Laličić i Tatjana Zarić.

RIBOLOVAČKA SEKCIJA

U doba kompjutera, mobilnih telefona i sve ostale moderne tehnike, naša deca sve manje borave u prirodi, pored reka, na planinama, jezerima.

Kominiciraju preko fejsbuka, a sve manje se druže, igraju napolje.

Zbog svega, osnovali smo u školi ribolovačku sekciju gde bi se deca upoznala sa ribolovom i njenim lepotama.

Na sekciji se razgovara o ponašanju pored reke, ekologiji, razmenjuju se iskustva o ribolovu, tehnikama pecanja, priboru, pravljenju specijaliteta od ribe, gledaju edukativni filmovi i serije o ribolovu, čitaju ribolovački časopisi i najvažnje organizuju se pecaroški izleti.

Sekciju vodi nastavnik Srđan Ćosić.

BISTRO NA VODI!!!

INFORMATIČKA SEKCIJA

Sekcija iz Informatike organizuje svoj rad u zavisnosti od interesovanja učenika. Sekciju vodi profesor informatike Jelena Avramović. Na sekciji učenici imaju mogućnost da u svakom trenutku sami odaberu i izraze želju za sticanjem znanja iz određene informatičke oblasti ili određenog programa na osnovu kojih nastavnik, ukoliko postoje tehničke i softverske mogućnosti, koriguje, menja i dodaje nove aktivnosti u dole navedeni prvobitni plan. Cilj sekcije je da učenici obogate svoja znanja u skladu sa svojim afinitetima.

Planirane aktivnosti i sadržaji informatičke sekcije:

  1. Svaki susret sekcije započinje izlaganjem jednog učenika (odabranog na prethodnom susretu) o novinama koje su se dogodile u oblasti informacionih tehnoligija ili softvera za taj period. Cilj je da zainteresovani učenici prate razvoj softvera i IT i prenose svoja saznanja jedni drugima.
  2. Rad na internet prezentaciji sekcije, kao i internet prezentaciji izbornog nastavnog predmeta Informatika i računarstvo koje će biti pridodate zvaničnoj prezentaciji naše škole.
  3. Rad na gore navedenim prezentacijama će obuhvatiti razvijanje i sticanje znanja vezanog za različite i brojne oblasti informatike kao što su:
  • Rad sa tekstom (Notepad, Wordpad, Microsoft Word)
  • Rad sa grafikom (rad sa skenerom, fotoaparatom, kamerom (ukoliko bude obezbeđena), rad u rasterskim programima Adobe Photoshop, Gimp i eventualno u nekom od vektorskih programa)
  • Rad sa zvukom (Audacity, Sound Forge)
  • Rad sa videom i animacijama (GIF animator, Windows Movie Maker)
  • Rad sa internet prezentacijama (Microsoft FrontPage)
  1. Osposabljavanje učenika za rad na održavanju internet prezentacije

Evo i nekih radova sa informatičke sekcije:

Stripovi za petake koje su uradili šestaci da im olakšaju učenje :-)

Prezentacija predmeta Informatika i računarstvo - rad učenica VI5 Eme Galić, Nataše Pejić i Milice Ćirović

Predmetni nastavnik Jelena Avramović

PLANINARSKA SEKCIJA

Planinarska sekcija je osnovana 2012. godine
Sekciju osmislili i vode:  direktor škole Branislav Davidović, Vesna Teodosijević, Saša Filipović i pridružene kolege, pod stručnim nadzorom specijalizovanih  instruktora PSD-a:  Milivoja Kiždobranskog i Igora Pavlovića.

Ogroman broj fotografija koje su zabeležile naše aktivnosti možete pogledati u Galeriji ovog sajta


ŠKOLA ZA PLANINARSKI PODMLADAK:
Program škole za planinarski podmladak obuhvata osnovna planinarska znanja i prilagođena je uzrastu dece do 14 godina. Izvesno je da šetnja u prirodi, stazama zdravlja, pomaže deci da lakše prevaziđu stres i emocionalne oscilacije, odvoje ih od kompjutera, poboljšaju i pojačaju mentalne funkcije uz druženje. Pri organizaciji i sprovođenju sekcije, poštuju se zakonitosti rada sa decom i izvode je stručna i obučena lica iz PSD a, kao i nastavnici fizičkog vaspitanja iz OŠ „Sonja Marinković“ i redovni nastavnici i starešine koji su se pridružili svojim učenicima u šetnji. U okviru šetnje, đaci na nekoliko stajališta za odmor slušaju teorijsku nastavu koja je predviđena redovnim planom i programom Planinarske sekcije. Ova teorijska obuka se primenjuje i ponavlja prilikom svake šetnje, jer grupa đaka pored redovnih šetača uvek ima i novih članova (roditelji, bake i deke, ljubimci..)  Maratonske trase se unapred određuju u zavisnosti od uzrasta dece i duge su od   7 – 19 km.  Do sada je uspešno realizovano nekoliko desetina maratona u kojima učestvuje po pedesetak šetača, organizovanim prevozom dece.     

                        
Program po predmetima:
•    Planinarska organizacija: ciljevi planinarske organizacije, članstvo, struktura udruženja, kratka istorija planinarstva kod nas i u svetu.
•    Kretanje i boravak na planinama: lična planinarska oprema, korišćenje planinarske literature (karte, dnevnici..), priprema za odlazak na izlet (psihofizička priprema na časovima fizičkog vaspitanja, pripremanje maršrute pešačenja), planinarski objekti , punktovi i njihov kućni red, kretanje po terenu (planinarski reljef, kretanje po osiguranim i markiranim putevima, kretanje izvan puteva i njihove opasnosti, transverzale).
•    Zaštita planinske prirode: zaštićena područja, pojam Nacionalnog parka, zagađivanje i uticaj čovekove prisutnosti u prirodi i planinama.
•    Opasnost u planinama: objektivne i subjektivne opasnosti, visinske bolesti,   otklanjanje i izbegavanje opasnosti.
•    Orijentacija: orijentacija u prirodi, orijentacija uz kartu, kompas i druge orijentire u prirodi, telegrafski znakovi, takmičenja u orijentaciji.
•    Prva pomoć: povrede (uzroci i vrste najčešćih povreda), teorijske osnove snalaženja u takvim situacijama i osnove prve pomoći.
Repertoar dečjih igara u šumi: žmurke, vije, mačevanje suvim granama, penjanje po drveću,bacanje kamena s ramena, rvanje, valjanje po suvom lišću i blatu i sve ono što ih odvlači od kompjutera i televizora. Deca  prljava, musava, rumena ,prijatno umorna, ali zadovoljna odlaze kući!

LIKOVNA SEKCIJA

Likovna sekcija u našoj školi  pod vođstvom likovnog pedagoga Krstinje Radin, održava se svakog drugog petka i planirano je da se izađe iz školskog okvira  tj. da se umetnost doživi  na licu mesta, u muzejima, galerijama, spomen-zbirkama...a sve pod sloganom ,,Muzej nije mauzolej”

Tako,na prvom sastanku sekcijaša ( 20. 9. 2013.) u školskoj 2013-2014 godini, obišli smo stalnu postavku Muzeja Vojvodine gde su učenici čuli od kustosa muzeja o  istorijskom pregledu od paleolita pa sve do polovine XX veka na tlu Vojvodine. Najveći utisak na njih imala je Ulica zanata kao i preistorijski period.

Na drugom sastanku, ( 4.10.2013.), obišli smo privremenu postavku spomen zbirke Rajka Mamuzića i stalnu postavku artefakta prve polovine XX veka. U spomen zbirci učenici su se upoznali sa neobičnim lutkama iz zbirke Muzeja lutkarstva iz Subotice gde su naučili o  osnovnim vrstama lutaka: ginjole, marionete...i upoznali se sa nekim tehnikama pravljenja lutaka. U Matici su uglavnom razgledali izložene radove, neki učenici su i skicirali crteže pod utiscima, a najveći utisak na njih imala su grandiozna dela našeg poznatog umetnika svetla Save Šumanovića i figuralne istorijske kompozicije Pavla Jovanovića.

Obilazak privemene postavke spomen zbirke Rajka Mamuzića

Matica srpska

Treći sastanak, ( 18.10.2013.), održan je na istom trgu, Trgu Galerija, u spomen zbirci Pavla Beljanskog. Učenici su sa kustosom-pedagogom  zbirke obišli stalnu postavku, zatim postavku u čast velike slikarke Zore Petrović i spomen-sobu Pavla Beljanskog gde su bliže upoznali njegov život i ulogu koju je imao za današnje i ondašnje vreme  među likovnim umetnicima.

SEKCIJA ZA RAZVOJ JEZIČKE KULTURE


Rad u okviru ove sekcije zamišljen je kao istraživačko bavljenje  jezikom, njegovim razvojem, problemima jezičke kulture uopšte i tematski je raspoređen po mesecima. Ono što je najvažnije u radu sekcije je što je to učeničko razmišljanje o jeziku i problemima jezičke kulture kako ih sami vide.
Nastavnica Smiljana Rakić

Učenički radovi:

Imena ulica na Grbavici

Učenje na internetu - Autori Luka Alavanja i Igor Žilnik VII2

ŠAPICA

Iz prve šape...

Nova „Sonjina“ sekcija „Šapica“ neguje ljubav prema psima

Neki od nas su odlučili da ovog proleća posvete nešto vremena učenju o psima i druženju sa njima. Za sve ljubitelje ovih slatkih životinja otvorena su vrata nove sekcije po imenu „Šapica“, koju vodi nastavnica engleskog jezika Monika Juhas-Vučić.

Na prvom času naučili smo kako se pravilno ponašati u prisustvu pasa i osnovne veštine komunikacije sa njima „na njihovom jeziku“ i pogledali kratak film o njihovim direktnim precima- predatorima tj. vukovima. Naredni put je upriličeno celodnevno druženje u prirodi zajedno sa našim kucama i starijim drugarima iz škole. U planu su posete Udruženju za zaštitu životinja, veterinarskoj ordinaciji, te izložba kućnih ljubimaca.

Odziv kao i oduševljenje učenike je veliko. Prodružite nam se!

 Sofija Mikarić VII-4

Slike sa druženja u prirodi možete pogledati ovde

Prvi sastanak likovne sekcije i sekcije Šapica u školskoj 2014/15. godini

PE-PSI VOLONTERI

Sekcija PE-PSI volonteri se organizuje za učenike naše škole od V-VIII razreda. Cilj sekcije je volonterski rad učenika (pod kojim podrazumevamo dobrovoljno angažovanje učenika u vanškolskim aktivnostima), kao i vršnjačka podrška kroz informisanje, izradu panoa na teme po uzboru i  rešavanje problema iz ugla učenika.

U okviru sekcije učenici se upućuju da budu podrška jedni drugima u svakom pogledu, i osposobljavaju za osmišljavanje i realizaciju predavanja i radionica na različite teme(zdrava ishrana,značaj vode za ljudski organizam, Klara Cetkin i obeležavanje 8.marta, prevencija nasilja...). Cilj ovih aktivnosti je sticanje znanja; formiranje ispravnih stavova u vezi sa zdravljem i pravilnim navikama u ishrani; razvijanje komunikacijskih veština; poštovanje pravila ponašanja; rešavanje konfliktnih situacija...

Prethodnih godina članovi naše sekcije su bili pomoć i podrška učenicima i učiteljicama u produženom boravku.

Jedna od redovnih aktivnosti je osmišljavanje i učešće u već postojećim  humanitarnim akcijama kao što je bilo prikupljanje slatkiša za decu iz Svratišta, i upoznavanje sa radom ove ustanove; skupljanje odeće i obuće; plastičnih čepova od ambalaže: „Čepom do osmeha“; školskog i pribora za higijenu. Cilj humanitarnog rada je  osetljivost /senzitivizacija za probleme onih kojima se pomoć pruža, razvijanje motivacije za  altruistično ponašanje pod kojim se podrazumeva nesebična briga za dobrobit drugih (naklonost, spremnost da se pomogne i ljubav prema drugome).

2-3-2015 Humanitarna akcija sekcije PE-PSI volonteri povodom Uskršnjih praznika

Koordinator Sibina Vujović, psihološkinja

YouTube
Korak po korak
Obrazovanje za sve
Blog button