Osnovna Škola Sonja Marinkovic

Sonja Marinkovic

Učenički parlament

Poslovnik o radu učeničkog parlamenta

ŠTA JE UČENIČKI PARLAMENT?

Učenički parlament je zakonom zagarantovana formalna institucija, koja učenicima omogućava demokratski način udruživanja radi zastupanja interesa svih učenika u školi, kao i učešće učenika u donošenju odluka koje se njih neposredno tiču.

Zbog čega je značajno postojanje učeničkih parlamenata?

Zbog toga što garantuje osnovne slobode učenika, kroz ostvarivanje prava na slobodu govora, izražavanja, slobodu udruživanja, slobodu izražavanja sopstvenog mišljenja...

Učenički parlament omogućava lični razvoj učenika.

Pruža mogućnost kolektivnog odlučivanja kroz učeničke parlamente i doprinosi poboljšanju atmosfere i života u školi.

Učenički parlament doprinosi razvoju kolektivnog odnosa i izgradnju partnerstva sa nastavnicima, stručnim saradnicima, direktorima i organima škole.

Učenički parlament je mesto koje omogućava saradnju, uvažavanje različitih argumentacija i stavova.

Učenički parlament podrazumeva usvajanje demokratskog znanja i vrednosti, kroz prihvatanje različitosti.

Učenički parlament omogućava razvoj demokratske kulture.

Učenički parlament omogućava bolju komunikaciju i podstiče donošenje zajedničkih odluka prihvatljivih za sve strane.

Zašto je bitno da učenici budu uključeni u proces odlučivanja kroz učeničke parlamente:

Zato što učenici najbolje razumeju svoje potrebe.

Zato što najbolje prepoznaju svoje probleme i probleme svojih vršnjaka te u tom smislu mogu da omoguće školi da im što bolje izađe u susret.

Zato što učenički parlament pruža mogućnost učešća svih učenika bez obzira na rasnu, versku, nacionalnu, imovinsku ili polnu pripadnost.

Zato što se kroz učenički parlament lakše čuje glas svih grupa i podgrupa u školi bilo da su u pitanju izbeglice, interno raseljena lica, manjinske grupe ili lica sa smetnjama u razvoju.

Zato što mladi treba da učestvuju u procesu odlučivanja, jer na taj način jačaju svoje samopouzdanje i postaju odgovorne ličnosti.

Zato što će se školske odluke bolje i spremnije realizovati.

Zato što se razvija demokratsko društvo i pravednije uređuje školski život.

Zato što se tako poboljšava odnos i saradnja između učenika i nastavnika, vaspitača ili stručnih saradnika.

Zato što to utiče na njihovu bolju informisanost.

Zato što na taj način oni mogu da podstaknu aktivnije učešće roditelja u školskom životu.

Zato što sa svojim idejama mogu da pokrenu i realizuju projekte u saradnji sa organima škole.

Zato što mogu da pokrenu pitanja značajna za učenike u lokalnoj zajednici.

Program rada učeničkog parlamenta

Đački parlament organizuje se u poslednja dva razreda osnovne škole radi:

- davanja mišljenja i predloga stručnim organima, školskom odboru, savetu roditelja i direktoru o pravilima ponašanja u školi, godišnjem programu rada, školskom razvojnom planu, slobodnim i vannastvnim aktivnostima, učešću na sportskim i drugim takmičenjima i organizaciji svih manifestacija učenika u školi i van nje;

- razmatranje odnosa i saradnje učenika i nastavnika ili stručnog saradnika;

- obaveštavanje učenika o pitanjima od posebnog značaja za njihovo školovanje.

Cilj aktivnosti je podsticanje tolerancije, aktivizma i kreativnosti kod učenika.

Parlament čine po dva predstavnika svakog odeljenja u školi. Parlament se bira svake školske godine i ima predsednika, zamenika predsednika i zapisničara.

Predstavnici su u obavezi da o svim sadržajima, idejama, zaključcima obaveštavaju svoje Odeljenske zajednice.

Rukovodioci ovim telom su predsednik Učeničkog parlamenta i članovi Tima nastavnika koordinatora za Učenički parlament.

Sastanci će se održavati u  mesecima koji su naznačeni u Programu rada ovog tela.

O radu parlamenta se redovno obaveštava najviši stručni organ škole – Nastavničko veće.

ČLANOVI UČENIČKOG PARLAMENTA

Članovi đačkog parlamenta -predstavnici u Školskom odboru:

MILICA BORLJA VIII2

ELENA LUKIĆ VII5

Članovi đačkog parlamenta:

V/1, NATALIJA MARKOVIĆ, TATJANA SVEĆNjAK
V/2, LUNA MIRKOVIĆ, ALEKSA CVETKOVIĆ
V/3, MILENA ZUBAC, ANĐELA VUJANOVIĆ
V/4, SONjA RELjIN, MILA MARINKOVIĆ
VI/1, RADUNKOVIG, KRGA VOJIN
VI/2, DUNjA GAVRILOV, ENA VELIČKOVIĆ
VI/3, KRTOLICA JOVANA, MIHAJLO MARINKOVIĆ
VI/4, DARIJA SUVAČAR, GREOGOR BALOG
VI/5, LAURA MILANOV, ANA MARTON
VII/1, MIA ĐUJIĆ, NEMANjA SAMARDžIĆ
VII/2, MILICA USTIĆ, JUG JANČEVSKI
VII/3, VIKTOR SEKULOVIĆ, NIKOLA NEDELjKOVIĆ
VII/4, NAĐA TOMANOVIĆ, KATARINA MARUŠEVIĆ
VII/5, ELENA LUKIĆ, LANA PAVLOV
VII/6, HALAS, ELED
VIII/1, ALEKSANDAR BIBIĆ, KURILIĆ ISIDORA
VIII/2, SOFIJA MARIĆ, MILICA BORLjA
VIII/3, LAZAR ŽUGIĆ, NADICA STOJIĆEVIĆ
VIII/4, DARIA ŠEHIĆ, IVA ZUBOVIĆ
VIII/5, SOFIJA SUBAŠIĆ, SIMONA POPOVIĆ
VIII/6, EMESE MARTON, KURAI ATILA

 

Rad učeničkog parlamenta 2014/2015.

Program rada parlamenta

Jelovnik užine

Pravila ponašanja na hodniku

Tolerancija

Program dečje nedelje

Novogodišnje druženje

Novogodišnji vašar

Predstava Kao duga

Humanitarna akcija Dečje selo

Rad učeničkog parlamenta 2016/2017.

Izveštaj o poseti Dečjeg sela

 

 

YouTube
Korak po korak
Obrazovanje za sve
Blog button