Osnovna Škola Sonja Marinkovic

Sonja Marinkovic

Osnovna Škola Sonja Marinkovic

10/12/2020 Međunarodni dan ljudskih prava

Drage učenice i učenici,
 
Danas, 10. decembra, obeležava se Međunarodni dan ljudskih prava. Ljudska prava su osnovna prava koja se stiču rođenjem, koja su zajednička svim ljudima bez obzira na državljanstvo, prebivalište, pol, nacionalno poreklo, boju kože, veru, jezik ili bilo koji drugi status. Posebnu pažnju posvećujemo dečijim pravima i njihovoj zaštiti. Da se podsetite na prava koja su deci garantovana Konvencijom o pravima deteta, pogledajte kratke filmove koje je pripremio UNICEF: https://www.youtube.com/watch?v=kcMyb2BNBzw&list=PL7p54xUpxiEqox32F_HS6A3e57r5wI_uA&index=4

 

Takođe, kako se deca mogu angažovati u unapređivanju svojih prava i dati svoj glas, pogledajte u sledećem filmu: https://www.youtube.com/watch?v=EScl2JqMgjY

 

 
Pozivamo vas da o ljudskim, i posebno dečijim pravima, prodiskutujete sa svojim vršnjacima, roditeljima, nastavnicima.

YouTube
Korak po korak
Obrazovanje za sve
Blog button