Osnovna Škola Sonja Marinkovic

Sonja Marinkovic

Osnovna Škola Sonja Marinkovic

03/06/2020 JUBILARNI 60. ROĐENDAN!

Našoj veseloj deci, poštovanim nastavnicima i svima koji radom i entuzijazmom doprinose unikatnosti naše škole, želimo SREĆAN JUBILARNI 60. ROĐENDAN!

Ove godine bez razdraganih dečjih nastupa, bez konfeta i svećica, bez šarenih radova na zidovima naših hodnika, ali sa mnogo stečenog znanja o Sonji Marinković i istoriji naše škole, ujedinjujemo se svi u nastojanju da naša kuća poraste još više i napreduje još brže. 

Želimo vam da budete dobri drugovi, čestiti ljudi i učenici dostojni imena škole koju pohađate.

Ovde možete pogledati samo nekoliko radova svojih drugara, iako znamo da su još mnogi od vas u svojim domovima posvetili vreme stičući znanja o narodnom heroju, Sonji Marinković i veštine u predstavljanju tog stečenog znanja. Bez ljutnje, tehnika često ume da bude okrutna, kao na primer sada, te nam ne dozvoljava da ušetamo u galeriju sa svim vašim radovima koje ste nam poslali. Ali i za to će svakako biti prilike, čim se vratimo u školske klupe. Živeli! 

Učenice šestog razreda su iz predmeta francuski jezik, uz koordinaciju nastavnice Senke Stojanov, pripremili radove kojima su pokušali da Sonju Marinković pozicioniraju u savremeno doba i trenutnu situaciju.

Učenice čije radove možete da vidite su: Karolina Kurai VI5, Lena Braško VI5, Ena Veličković VI2.

Ovde možete pogledati strip o životu Sonje Marinković koji su radili učenici sedmog razreda u okviru predmeta nemački jezik, uz koordinaciju nastavnice Jovane Ivanović.

Kratak film o Sonji Marinković - Sonja Reljin V4

Učenici II-4 su radili u malim grupama od po 5 članova i svaki član je doprineo radu grupe. Prvo su podelili zaduženja u grupi, a zatim prikupljali materijal i istraživali o životu Sonje Marinković. Nakon toga su se bavili svojim grupnim zadacima (pisanje knjige o Sonji Marinković,  prezentacija škole,filmići o životu, likovni radovi, pesme…). Detaljna uputstva učiteljica Tatjana Todorović im je postavila na Gugl učionici, a učenici su pojašnjnja, korekcije i usmeravanja dobijali na sastancima koji su organizovani preko Zum aplikacije. Svaku radnu verziju je vođa grupe postavljao na Gugl učionicu, učiteljica je pregledala i usmeravala ih o daljem toku izrade zadatka.U izradi prezentacija i filmića (tehničkog dela) su učestvovala starija braća (učenici naše škole) i roditelji. Neki učenici su  samostalno uradili prezentacije i filmiće.  

Takođe je napravljena i posebna prezentacija likovnih radova. Nakon završetka konačnih verzija zadataka, učenici su napisali izveštaj o radu grupe i radove  prezentovali ostatku odeljenja na sastanku preko Zum-a. Zadatke su postvili  na Gugl učionicu, a učiteljica ih je postavila na svoj sajt kako bi bili dostupni svima. Sve produkte učenika možete pogledati ovde.    

Ovde možete pogledati jedan od filmova koji su pripremili učenici: Film 1, film 2

Prezentacija o skoli Marija Bjelica VI4

Prezentacija o Sonji Marinković Marko Čolic VII3

Produkti na temu Sonja Marinković učenika I3 odeljenja

Sonja Marinković očima IV2

 

YouTube
Korak po korak
Obrazovanje za sve
Blog button